Α’ΤΕΣΤ Σχολική Ετοιμότητα

Α’ΤΕΣΤ Σχολική Ετοιμότητα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ‘’A’ΤΕΣΤ Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας’’

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Μandou, διοργανώνει το εκπαιδευτικό σεμινάριο ‘’A’ΤΕΣΤ Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας’’

Το ‘’A’ΤΕΣΤ Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας’’ είναι το Πρώτο Ελληνικό Σταθμισμένο Ανιχνευτικό Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας για παιδιά του νηπιαγωγείου.

Διάρκεια σεμιναρίου
Το σεμινάριο έχει διάρκεια 6 ώρες
Πραγματοποιείται ημέρα Σάββατο ή Κυριακή στην Αθήνα

Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό σεμινάριο
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδίατροι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι

Αριθμός συμμετεχόντων
Ο αριθμός συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κόστος εκπαιδευτικού σεμιναρίου
Το κόστους του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 250 ευρώ + ΦΠΑ
Με την αποπληρωμή εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη + ΦΠΑ
Δίνεται η δυνατότητα η αποπληρωμή του ποσού να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας

Για την εγγραφή σας, δηλώστε συμμετοχής ηλεκτρονικά στο info@atest.gr

Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 100 ευρώ σε έναν από τους παρακάτω :
Συνεργαζόμενη τράπεζα: Alpha Bank
Αριθμός Λογαριασμού: 152 00 2002 002060
IBAN: GR 21 0140 1520 1520 0200 2002 060

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής και το πλήρες υλικό του εκπαιδευτικού προγράμματος

Τι είναι το ‘’A’ΤΕΣΤ Ανιχνευτική δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας’’
Η Σχολικής Ετοιμότητα Α’ ΤΕΣΤ είναι ένα ανιχνευτικό τεστ που ελέγχει τη Σχολική Ετοιμότητα, την υπερκινητικότητα διάσπαση προσοχής την συμπεριφορά κατά την εξέταση.
Η διάρκεια εφαρμογής του είναι περίπου 10-15 λεπτά, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να γίνεται γρήγορα και σε πολλά παιδιά.
Είναι εύχρηστη δοκιμασία και μπορεί να τη μάθει κανείς μετά από σύντομη εκπαίδευση.

Δομή και χαρακτηριστικά του τεστ
Οι δοκιμασίες του Α τεστ ελέγχει 4 πρακτικές και 4 λεκτικές ικανότητες Παράλληλα, διαθέτει 2 συμπληρωματικές κλίμακες που ελέγχουν την υπερκινητικότητα και το επίπεδο προσοχής του παιδιού. Η ευαισθησία και η εξειδίκευση της δοκιμασίας Α’ ΤΕΣΤ είναι υψηλή. Αυτό σημαίνει ότι δεν δίνει ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Έτσι δεν ανησυχεί χωρίς λόγο τους γονείς, ούτε χάνει παιδιά που είναι ανέτοιμα για να αρχίσουν το σχολείο.

Τα αποτελέσματα του Α’ τεστ
Η βαθμολόγηση όλων των επιμέρους κλιμάκων του Α’ ΤΕΣΤ γίνεται ασφαλώς από τον παιδίατρο ή τον ειδικό που την κάνει, η εξαγωγή όμως των αποτελεσμάτων γίνεται αυτόματα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, γεγονός που ελαχιστοποιεί το υποκειμενικό στοιχείο του εξεταστή και εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα της δοκιμασίας.
Μετά την χορήγηση του τεστ, το παιδί παραλαμβάνει μια ηλεκτρονική Έκθεση Αποτελεσμάτων
Εάν ένα παιδί περάσει επιτυχώς το Α΄ ΤΕΣΤ σημαίνει ότι διαθέτει τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την ομαλή φοίτηση στο σχολείο. Εάν δεν το περάσει, τότε οφείλει να παραπεμφθεί για λεπτομερή έλεγχο και παρέμβαση.

Χορήγηση Α’ τεστ
Η χορήγηση του ανιχνευτικού τεστ μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ από τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του ‘Α ΤΕΣΤ αφού πρώτα έχει παρακολουθήσει με επιτυχία το εκπαιδευτικό σεμινάριο

Υλικό του Α ‘ τεστ
•Το τεστ περιλαμβάνει τα έντυπα του ερωτηματολογίου
•Το εγχειρίδιο της εξέτασης
•Το βιβλία των ερεθισμάτων για τον έλεγχο της οπτικής αντίληψης
•Το έντυπο για την Δεπ-υ –υπερκινητικότητα
•Κάρτες ακολουθιών
•Προσωπικούς κωδικούς
•Εγχειρίδιο προώθησης
•Έντυπο προωθητικό υλικό (φυλλάδια, αφίσα )
•Δισέλιδο ενημερωτικό έντυπο

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Θεραπευτικές Τεχνικές Χαλάρωσης”

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Μandou, διοργανώνει το εκπαιδευτικό σεμινάριο ‘θεραπευτικές Τεχνικές χαλάρωσης’’

Η Εκπαίδευση αφορά θεραπετικές τεχνικές χαλάρωσης για παιδιά και εφήβους

Διάρκεια σεμιναρίου

Ωρα  10:00 έως 15:00

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί ημέρα Κυριακή στην Αθήνα.

Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό σεμινάριο

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι πτυχιούχοι με τίτλο σπουδών σε επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας

Αριθμός συμμετεχόντων

Ο αριθμός συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος  και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κόστος εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Το κόστους του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των  80 ευρώ +ΦΠΑ
Με εγραφές έως 1/9/2017,έκπτωση 60 +ΦΠΑ
Με την αποπληρωμή εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη.
Δίνεται  η δυνατότητα αποπληρωμής του ποσού με την πιστωτική κάρτα.

Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά στο info@atest.gr

Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 30 ευρώ σε έναν από τους παρακάτω :

Συνεργαζόμενη τράπεζα: Alpha Bank
Αριθμός Λογαριασμού: 152 00 2002 002060
IBAN: GR 21 0140 1520 1520 0200 2002 060

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής και το βιβλίο του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 

Τι είναι ‘’θεραπευτικές Τεχνικές Χαλάρωσης’’

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, θα δώσει στους εκπαιδευόμενους όλες τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται για να  ασχοληθούν με παιδιά και εφήβους με:

 • Συναισθηματικές δυσκολίες, αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, απόσυρση
 • Δεπ-υ και συνοδές διαταραχές, προβλήματα προσοχής, επιθετικη συμπεριφορά, κοινωνικά προβλήματα
 • Προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης σε εφήβους
 • Διαταραχές λόγου, όπως τραυλισμός, ταχυλαλία, δυσαρθρία, διαταραχή φώνησης
 • Χρόνια νοσήματα, όπως λευχαιμία, χρόνια κεφαλαλγία

Πρόκειται για ένα επίκαιρο σεμινάριο το οποίο αφορά ένα ακόμα θεραπευτικό μέσω στο σχεδιασμό προγραμμάτων αποκατάστασης και απευθύνεται σε κάθε θεραπευτή. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι οι ασκήσεις χαλάρωσης δημιουργούν θετικά συναισθήματα και συντελούν :

 • Στην διαμόρφωση μακριχρόνιων διαπροσωπικών σχέσεων
 • Στην καλύτερη λήψη αποφάσεων
 • Επίλυση καθημερινών προβλημάτων
 • Ενισχύουν την ψυχική και συναισθηματική υγεία του ατόμου

 

Δομή και χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού προγράμματος

 • Στο πρώτο μέρος θα γίνει ανασκόπηση στο θεωρητικό πλαίσιο των συναισθημάτων και πως επηρεάζουν το παιδί και τον έφηβο
 • Θα ακολουθήσουν πρακτικές τεχνικές χαλάρωσης σε παιδιά με αισθητηριακές και αναπτυξιακές διαταραχές . Με όλα τα απαραίτητα μέσα και εργαλεια
 • Πρακτικές τεχνικές χαλάρωσης και αναπνοής στο πλαίσιο της λογοθεραπείας
 • Πρακτικές τεχνικές χαλάρωσης σε παιδιά και εφηβους με συναισθηματικές και συμπεριφοριστικές διαταραχές.

 

 

Στόχος

Στόχος του Σεμιναρίου είναι, με την λήξη του, ο κάθε θεραπευτής να έχει:

 • Κατανοήσει τον τρόπο αλλά και τους περιορισμούς στην εφαρμογή των τεχνικών χαλάρωσης
 • Να εφοδιαστεί με ένα νέο εργαλείο, ανεξάρτητα από την ειδικότητα του
 • Να πάρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να εφαρμοσει ανά περιπτωση τις ασκήσεις χαλάρωσης, στο εκάστοτε θερπαυτικό πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ‘’Αναπτυξιακό Check up plus’’

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Μandou, διοργανώνει το εκπαιδευτικό σεμινάριο ‘’Αναπτυξιακό check up plus’’

Το ‘’Αναπτυξιακό check up plus’’  το πρώτο Ελληνικό Αναπτυξιακό Τεστ για παιδιά ηλικίας από 16 έως 64 μηνών.

Διάρκεια σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα έχει διάρκεια 100 ωρών.
80 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 20 ώρες πρακτικής άσκησης.
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν  ημέρες Σάββατο και Κυριακή στην Αθήνα.

Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό σεμινάριο

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά παιδίατροι, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, ειδικοί  θεραπευτές με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, που ασχολούνται με τον τομέα της διάγνωσης, με κλινική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών.

 Αριθμός συμμετεχόντων

Ο αριθμός συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος  και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η επιλογή θα γίνει με βάση την αξιολόγηση των βιογραφικών, κυρίως την κλινική εμπειρία.

Κόστος εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Το κόστους του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των  1100 ευρώ + ΦΠΑ, με προεγγραφές.
Εγγραφές έως 1/9 με έκπτωση 950 + ΦΠΑ
Με την αποπληρωμή εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη.
Δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής του ποσού με την πιστωτική κάρτα.

Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά στο info@atest.gr

Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 100 ευρώ σε έναν από τους παρακάτω :

Συνεργαζόμενη τράπεζα: Alpha Bank
Αριθμός Λογαριασμού: 152 00 2002 002060
IBAN: GR 21 0140 1520 1520 0200 2002 060

Το ποσό μπορεί να δοθεί σε 3 ισόποσες άτοκες δόσεις των 150 ευρώ

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής και το πλήρες υλικό του εκπαιδευτικού προγράμματος, με όλα τα  έντυπα και τα εργαλεία του διαγνωστικού τεστ

Τι είναι το αναπτυξιακό Check up plus

Το αναπτυξιακό Check up plus, είναι ένα διαγνωστικό τεστ  χορηγείται ατομικά σε παιδιά, για να εντοπίσει την επίδοση τους σε συγκεκριμένους τομείς της ανάπτυξης και να καθοδηγήσει εάν είναι απαραίτητο σε εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης. Το Αναπτυξιακό Check up plus, διάρκειας περίπου 20 – 30 λεπτά χωρίς διακοπή, αφορά την αξιολόγηση όλων των τομέων ανάπτυξης του παιδιού, από 3 έως 64 μηνών. Η κοινωνική/συναισθηματική συμπεριφορά του παιδιού κατά τη διάρκεια χορήγησης του Αναπτυξιακoύ Check-Up plus, καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκτέλεσης των δραστηριοτήτων, αξιολογούνται και συντελούν στην τελική  βαθμολόγηση και αποτέλεσμα.

Δομή και χαρακτηριστικά του τεστ

Το Αναπτυξιακό check up plus, εξετάζει τα παιδιά σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης σε ηλικιακές ομάδες.  Κάθε ηλικιακή ομάδα χωρίζεται σε τρίμηνα.

Το τεστ Αναπτυξιακό check up plus,  αποτελείται από έξι βασικούς τομείς αξιολόγησης, την αυτοεξυπηρέτηση, την λεπτή κινητικότητα, την αδρή κινητικότητα, τις γνωστικές ικανότητες, την εκφραστική ικανότητα και τον κοινωνικό-συναισθηματικό τομέα.

Κάθε τομέας περιλαμβάνει ποιοτικά χαρακτηριστικά, που μας δίνουν πληροφορίες για τον τρόπο που το παιδί ανταποκρίθηκε στις δοκιμασίες,

Επίσης,  περιλαμβάνει δυο επιπλέον επιπρόσθετες κλίμακες που αφορούν την αυτορρύθμιση των συναισθημάτων και την Συγκέντρωση προσοχής και υπερκινητικότητας-παρορμητικότητα.

Τέλος, περιλαμβάνει ένα πλήρες ιστορικό μαζί με ένα αισθητηριακό ιστορικό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταγράψουμε αναλυτικότερα όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για το προφίλ του παιδιού.

Τα αποτελέσματα του  Aναπτυξιακού Check up plus  

Τα αποτελέσματα του Αναπτυξιακού Check up plus, δίνονται στους γονείς σε δεύτερο χρόνο. Τα αποτελέσματα θα επιτρέψουν στον συντονιστή να φτάσει σε ένα από τα παρακάτω συμπεράσματα για το παιδί:

 • Η ανάπτυξη του παιδιού παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με αυτή των παιδιών της ίδιας χρονολογικής ηλικίας και συνίσταται περαιτέρω αξιολόγηση. (Κωδικοποίηση στο εγχειρίδιο εξεταστή «Πιθανές Δυσκολίες»).
 • Το παιδί παρουσιάζει φυσιολογική ανάπτυξη και δεν διαφαίνονται σοβαρές δυσκολίες. (Κωδικοποίηση στο εγχειρίδιο του εξεταστή «Μη ύπαρξη Δυσκολιών»).
 • Η ανάπτυξη του παιδιού παρουσιάζει καλύτερη εξέλιξη σε σύγκριση με αυτή των παιδιών της ίδιας χρονολογικής ηλικίας και συνίσταται περαιτέρω αξιολόγηση. (Κωδικοποίηση στο εγχειρίδιο εξεταστή «Εξελιγμένο Δυναμικό»).

Αποτελέσματα και εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης

Τα αποτελέσματα του Αναπτυξιακού check up plus , δίνει την δυνατότητα στους ειδικούς θεραπευτές, να αναλύσουν τις επίδοση του παιδιού σε κάθε τομέα και με την βοήθεια των ποιοτικών στοιχείων να δημιουργήσουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Χορήγηση Αναπτυξιακού check up plus

Η χορήγηση του τεστ μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ από τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του ‘’Αναπτυξιακού check up plus’’ , αφού πρώτα έχει παρακολουθήσει με επιτυχία την θεωρητική εκπαίδευση και έχει ολοκληρώσει την πρακτική του άσκηση.

Βαθμολόγηση και Αποτελέσματα

Τα έντυπα καταγραφής του διαγνωστικό αυτό τεστ, έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να περιορίζουν τα λάθη βαθμολόγησης του εξεταστή, επομένως η εσωτερική αξιοπιστία διασφαλίζεται κατά το μέγιστο δυνατό. Το εγχειρίδιο του εξεταστή για κάθε τομέα αξιολόγησης παρέχει αντικειμενικές διαδικασίες βαθμολόγησης για κάθε κλίμακα και υποκλίμακα.

Η έντυπη καταγραφή, μεταφέρεται στην ειδικά σχεδιασμένη ηλεκτρονική εφαρμογή και τα αποτελέσματα εμφανίζονται αυτόματα σε εκτυπώσιμη μορφή. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Υλικό του Αναπτυξιακού check up plus

Το ολοκληρωμένο βαλιτσάκι του τεστ περιλαμβάνει:

 • Το αναλυτικό βιβλίο του εξεταστή manual
 • Τα δυο βιβλία ερεθισμάτων (το βιβλίο της εξέτασης)
 • Τα 12 έντυπα ερωτηματολόγια κάθε ηλικιακής ομάδας
 • Τα επιπρόσθετα ερωτηματολόγια ιστορικού και αισθητηριακού ιστορικού
 • Όλα τα απαραίτητα υλικά και παιχνίδια για όλες τις δοκιμασίες

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ‘’Ανιχνευτικό Αναπτυξιακό Check up’’ 3 έως 5.5 ετών από τον ειδικό

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ‘’Ανιχνευτικό Αναπτυξιακό Check up’’ 3 έως 5.5 ετών από τον ειδικό

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Μandou, διοργανώνει το εκπαιδευτικό σεμινάριο ‘’ Ανιχνευτικό Αναπτυξιακό check up’’  από τον ειδικό

Το ‘’Αναπτυξιακό check up’’  από τον ειδικό  είναι το πρώτο Ελληνικό Ανιχνευτικό Αναπτυξιακό Τεστ για παιδιά ηλικίας από 37 έως 64 μηνών.

Διάρκεια σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα έχει διάρκεια 2 ημερών.
6 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 6 ώρες πρακτικής άσκησης, η πρακτική άσκσηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και τμηματικά.
Η  συναντήση για την θεωρητική εκπαίδευση,  θα πραγματοποιηθούν  ημέρα Κυριακή στην Αθήνα.
Η πρακτική εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί πρωινή, καθημερινή ημέρα έπειτα από συνεννόηση με τους εκπαιδευόμενους.

Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό σεμινάριο

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι και επισκέπτες  υγειας και πρόνοιας.

Αριθμός συμμετεχόντων

Ο αριθμός συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος  και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κόστος εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Το κόστους του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 220 ευρώ + ΦΠΑ
Εγγραφές έως  4/9/2017 έκπτωση 170 ευρώ + ΦΠΑ
Με την αποπληρωμή εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη + ΦΠΑ
Δίνεται η δυνατότητα η αποπληρωμή του ποσού να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας

Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά στο info@atest.gr  

Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 100 ευρώ σε έναν από τους παρακάτω :

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής και το πλήρες υλικό του εκπαιδευτικού προγράμματος, με όλα τα  έντυπα και τα εργαλεία του Ανιχνευτικού τεστ (αναφέρονται αναλυτικά  παρακάτω).

Τι είναι το αναπτυξιακό Check up

Το αναπτυξιακό Check up , είναι ένα Ανιχνευτικό τεστ  που χορηγείται ατομικά σε παιδιά, για να εντοπίσει την επίδοση τους σε συγκεκριμένους τομείς της ανάπτυξης και να καθοδηγήσει εάν είναι απαραίτητο σε εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης. Το Αναπτυξιακό Check up, διάρκειας περίπου 15 – 20 λεπτά χωρίς διακοπή, αφορά την αξιολόγηση όλων των τομέων ανάπτυξης του παιδιού, από 37 έως 64 μηνών.

Δομή και χαρακτηριστικά του τεστ

Το Αναπτυξιακό check up, εξετάζει τα παιδιά σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης σε ηλικιακές ομάδες.  Κάθε ηλικιακή ομάδα χωρίζεται σε τρίμηνα.

Το Ανιχνευτικό Αναπτυξιακό check up,  αποτελείται από έξι βασικούς τομείς αξιολόγησης, την αυτοεξυπηρέτηση, την λεπτή κινητικότητα, την αδρή κινητικότητα, τις γνωστικές ικανότητες, την εκφραστική ικανότητα και τον κοινωνικό-συναισθηματικό τομέα.

Επίσης,  περιλαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο που αφορά την συγκέντρωση προσοχής και υπερκινητικότητα-παρορμητικότητα, το οποίο συμπληρώνεται είτε από την παιδαγωγό του σχολείου είτε από τους γονείς.

Τέλος, περιλαμβάνει ένα αναλυτικό ιστορικό καθώς και ένα αισθητηριακό ιστορικό , τα οποία μπορούν να χρησιμoποιηθούν συμπληρωματικά εάν κρίνεται απαραίτητο ώστε να να δώσουν ένα ολοκληρωμένο προφιλ.

Τα αποτελέσματα του Ανιχνευτικού Aναπτυξιακού Check up plus  

Τα αποτελέσματα του Ανιχνευτικού Αναπτυξιακού Check up, δίνονται στους γονείς σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή, πρώτα γίνεται η χορήγηση του ανιχνευτικού τεστ και έπειτα αναλύονται τα αποτελέσματα.  Τα αποτελέσματα θα επιτρέψουν στον συντονιστή να φτάσει σε ένα από τα παρακάτω συμπεράσματα για το παιδί:

 • Η ανάπτυξη του παιδιού παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με αυτή των παιδιών της ίδιας χρονολογικής ηλικίας και συνίσταται περαιτέρω αξιολόγηση. (Κωδικοποίηση στο εγχειρίδιο εξεταστή «Πιθανές Δυσκολίες»).
 • Το παιδί παρουσιάζει φυσιολογική ανάπτυξη και δεν διαφαίνονται σοβαρές δυσκολίες. (Κωδικοποίηση στο εγχειρίδιο του εξεταστή «Μη ύπαρξη Δυσκολιών»).
 • Η ανάπτυξη του παιδιού παρουσιάζει καλύτερη εξέλιξη σε σύγκριση με αυτή των παιδιών της ίδιας χρονολογικής ηλικίας και συνίσταται περαιτέρω αξιολόγηση. (Κωδικοποίηση στο εγχειρίδιο εξεταστή «Εξελιγμένο Δυναμικό»).

Αποτελέσματα και εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης

Τα αποτελέσματα του Αναπτυξιακού check up, δίνει την δυνατότητα στους ειδικούς θεραπευτές, να αναλύσουν τις επίδοση του παιδιού σε κάθε τομέα και να  δημιουργήσουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Χορήγηση Αναπτυξιακού check up plus

Η χορήγηση του ανιχνευτικού  τεστ μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ από τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του ‘’Αναπτυξιακού check up’’, αφού πρώτα έχει παρακολουθήσει με επιτυχία την θεωρητική εκπαίδευση και έχει ολοκληρώσει την πρακτική του άσκηση.

Βαθμολόγηση και Αποτελέσματα

Τα έντυπα καταγραφής του ανιχνευτικού αυτό τεστ αποτυπώνονται σε ναι/οχι,  έχουν σχεδιαστεί  με τέτοιο τρόπο, προκειμένου να περιορίζουν τα λάθη βαθμολόγησης του εξεταστή, επομένως η εσωτερική αξιοπιστία διασφαλίζεται κατά το μέγιστο δυνατό. Το εγχειρίδιο του εξεταστή για κάθε τομέα αξιολόγησης παρέχει αντικειμενικές διαδικασίες βαθμολόγησης για κάθε κλίμακα.

Η έντυπη καταγραφή, μεταφέρεται στην ειδικά σχεδιασμένη ηλεκτρονική εφαρμογή και τα αποτελέσματα εμφανίζονται αυτόματα σε εκτυπώσιμη μορφή. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Υλικό του Αναπτυξιακού check up  

Το ολοκληρωμένο βαλιτσάκι του τεστ περιλαμβάνει:

 • Το αναλυτικό βιβλίο του εξεταστή manual ,
 • Το βιβλία ερεθισμάτων (το βιβλίο της εξέτασης)
 • Τα 7 έντυπα ερωτηματολόγια κάθε ηλικιακής ομάδας
 • Τα επιπρόσθετα ερωτηματολόγια ιστορικού και αισθητηριακού ιστορικού
 • Όλα τα απαραίτητα υλικά και παιχνίδια για όλες τις δοκιμασίες

Σεμινάριο ‘’Ανιχνευτικός έλεγχος άρθρωσης-φωνολογίας’’

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Μandou, διοργανώνει το σεμινάριο ‘’Ανιχνευτικός έλεγχος άρθρωσης και φωνολογίας’’

Ο ‘’Ανιχνευτικός έλεγχος άρθρωσης και φωνολογίας’’

είναι το πρώτο Ελληνικό τεστ με αυτόματα ηλεκτρονικά αποτελέσματα για παιδιά ηλικίας από  3 εως 6 ετών, που ελέγχει την άρθρωση του λόγου.

Διάρκεια σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα έχει διάρκεια 16ωρών.
10 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 6 ώρες πρακτικής άσκησης.
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν  ημέρες Σάββατο και Κυριακή στην Αθήνα.

Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό σεμινάριο

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολογοι, ειδικοί παιδαγωγοί,νηπιαγωγοι,  παιδίατροι, παιδοψυχολόγοι και επισκέπτες  υγείας και πρόνοιας.

 Αριθμός συμμετεχόντων

Ο αριθμός συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος  και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κόστος εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Το κόστους του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των  100 ευρώ + ΦΠΑ
Εγγραφές έως  4/9/2017 έκπτωση 90 ευρώ + ΦΠΑ
Με την αποπληρωμή εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη + ΦΠΑ
Δίνεται η δυνατότητα η αποπληρωμή του ποσού να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας

Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά στο info@atest.gr

Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των ευρώ σε έναν από τους παρακάτω:

Συνεργαζόμενη τράπεζα: Alpha Bank
Αριθμός Λογαριασμού: 152 00 2002 002060
IBAN: GR 21 0140 1520 1520 0200 2002 060

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής και το πλήρες υλικό του σεμιναρίου.

Τι είναι ο Ανιχνευτικός έλεγχος άρθρωσης και φωνολογίας

Όλο και περισσότερα παιδιά στις μέρες μας, παρατηρείται ότι δεν μιλούν καθαρά, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα τους γονείς και πριν επισκεφτούν κάποιον λογοθεραπευτη, ψάχνουν απαντήσεις είτε στο σχολικό περιβάλλον απο την νηπιαγωγό είτε από τον παιδίατρο τους.

Οι νηπιαγωγοί ή οι παιδίατροι στο καθημερινό τους έργο, βρίσκονται σε δίλλημα, κατά πόσο η δυσκολία που εντοπίζουν, χρειαζεται άμεσα θεραπευτική παρέμβαση ή είναι φυσιολογική, έτσι ως γνώμονα μόνο την  αντικειμενική τους κρίση έδιναν απαντήσεις στο ερώτημα τον γονέων

Απόρροια  αυτού είναι η Δημιουργία του Ανιχνευτικού προληπτικού Ελέγχου Άρθρωσης και φωνολογία.

Ο Ανιχνευτικός προληπτικός Έλεγχος Άρθρωσης και Φωνολογίας  είναι ένα τεστ όπου μπορεί ο Παιδίατρος, οι νηπαγωγοί ή άλλοι ειδικοί εκτός από τους λογοθεραπευτές, να ανιχνεύσουν τυχόν δυσκολίες στην άρθρωση  που παρουσιάζει το παιδί και αν αυτές είναι φυσιολογικές με βάση την ηλικία του.

Δομή και χαρακτηριστικά του τεστ

Ο Ανιχνευτικός Προληπτικός Έλεγχος Άρθρωσης και Φωνολογίας είναι μια δοκιμασία ανίχνευσης αρθρωτικών και φωνολογικών δυσκολιών που χορηγείται ατομικά σε παιδιά προκειμένου να διευκρινισθεί εάν χρήζουν περαιτέρω διαγνωστικής εκτίμησης ή εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης. Ο Ανιχνευτικός Έλεγχος Άρθρωσης και Φωνολογίας, διάρκειας περίπου 10  λεπτά χωρίς διακοπή, αφορά την αξιολόγηση στον τομέα του λόγου και συγκεκριμένα στην άρθρωση  των ήχων και την ικανότητα επανάληψης προτάσεων του παιδιού, από 3 έως 6 ετών.

Ο Ανιχνευτικός Προληπτικός  Έλεγχος Άρθρωσης και Φωνολογίας, δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες ανίχνευσης μεγάλων πληθυσμών, όπως είναι οι παιδικοί σταθμοί, κέντρα μητέρας-παιδιού κ. ά., μιας και το πλεονέκτημα του είναι ότι ο εξεταστής χρειάζεται λιγότερο χρόνο χορήγησης.

Το Ανιχνευτικό τεστ αποτελείται από το βιβλίο ερεθισμάτων και τις φόρμες καταγραφής καθώς επίσης και απο το αναλυτικό βιβλίο του εξεταστή. Μέσα σε αυτό υπάρχουν όλες οι πληφορορίες που χρειάζεται να γνωρίζει ο εξεταστής για τον λόγο και την ομιλία καθώς και τον τρόπο χορήγησης του τεστ.

Το βιβλίο των ερεθισμάτων χωρίζεται σε ηλιακές ομάδες, κάθε ηλικιακό γκρουπ περιέχει συγκεκριμένες λέξεις με στοχευμένους ήχους, οι οποίοι αντιστοιχούν στα στάδια της φωνολογικής αναπτυξης ενός παιδιού.

Τα αποτελέσματα του  Ανιχνευτικού έλεγχου άρθρωσης και φωνολογίας

Τα αποτελέσματα του Ανιχνευτικού τεστ, μπορούν να δωθούν στους γονείς αμέσως μετά την χορήγηση του.

Αποτελέσματα και εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης

Τα αποτελέσματα Ανιχνευτικού ελέχγου άρθρωσης και φωνολογίας , δίνει την δυνατότητα στους ειδικούς θεραπευτές( λογοθεραπευτές), να μελετήσουν  την επίδοσ η του παιδιού στον τομέα τομέα της άρθρωσης του λόγου  και  να δημιουργήσουν το εξατομικευμένο λογοθεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης.

Χορήγηση του  Ανιχνευτικού έλεγχου άρθρωσης και φωνολογίας

Η χορήγηση του τεστ μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ από τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του, αφού πρώτα έχει παρακολουθήσει με επιτυχία την θεωρητική εκπαίδευση και έχει ολοκληρώσει την πρακτική του άσκηση.

Βαθμολόγηση και Αποτελέσματα

Τα έντυπα καταγραφής του ανιχνευτικού αυτό τεστ, έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να περιορίζουν τα λάθη βαθμολόγησης του εξεταστή, επομένως η εσωτερική αξιοπιστία διασφαλίζεται κατά το μέγιστο δυνατό. Η έντυπη καταγραφή, μεταφέρεται στην ειδικά σχεδιασμένη ηλεκτρονική εφαρμογή και τα αποτελέσματα εμφανίζονται αυτόματα σε εκτυπώσιμη μορφή. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Υλικό του του  Ανιχνευτικού έλεγχου άρθρωσης και φωνολογίας

Το ολοκληρωμένο βαλιτσάκι του ανιχνευτικού τεστ  περιλαμβάνει:

 • Το αναλυτικό βιβλίο του εξεταστή (εγχειρίδιο εξεταστή)
 • Το βιβλία ερεθισμάτων (το βιβλίο της εξέτασης)
 • Τα 7 έντυπα ερωτηματολόγια κάθε ηλικιακής ομάδας
 • Τους ειδικούς κωδικούς πρόσβασης για την ηλεκτρονική εφαρμογή

Σεμινάριο Α’ ΤΕΣΤ τον Μάρτιο 2017

Σεμινάριο εκπαίδευσης στο Α’ Τεστ σχολικής ετοιμότητας

Την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο του Α΄ Τεστ διάρκειας 5 ωρών.

Ποιοί μπορούν να συμμετάσχουν
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Παιδίατρους, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ψυχολόγους και Ειδικούς Παιδαγωγούς. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η κατοχή τίτλων σπουδών Ανώτερων και Ανώτατων Ελληνικών Πανεπιστημίων ή Σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Ελληνικό κράτος.
Επάρκεια παρακολούθησης
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο συνεργάτης παίρνει βεβαίωση παρακολούθησης και επάρκεια για τη χορήγηση του Α΄ Τεστ, η οποία είναι αυστηρά προσωπική. Μετά την εκπαίδευση παραχωρείται στον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη όλο το υλικό και η τεχνογνωσία που απαιτείται για τη σωστή χορήγηση και βαθμολόγηση του Α’ ΤΕΣΤ.

Το κόστος
Το κόστος συμμετοχής του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 250 ευρώ .

-Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο και τον τόπο διεξαγωγής του θα λάβετε από την Γραμματεία του Α’ τεστ στο τηλ. 210 7601651 10:00 π.μ.-14:00 μ.μ

www.atest.gr

Σεμινάριο Α’Τεστ – Δεκέμβριος 2016

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2016 ακόμα ένα σεμινάριο Α’Τεστ σε παιδιάτρους, ειδικούς παιδαγωγούς και θεραπευτές.
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την συνεργασία σας.

Ομάδα Α’Τεστ

Σεμινάριο εκπαίδευσης δομημένου εκπαιδευτικού προγράμματος Easy Learning 3-6

Σεμινάριο εκπαίδευσης δομημένου εκπαιδευτικού προγράμματος Easy Learning 3-6

Εκπαιδευτείτε στο δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Easy Learning 3-6 και αποκτήστε ένα επιπλέον επαγγελματικό εφόδιο

 Το επόμενο σεμινάριο εκπαίδευσης στο δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Easy Learning 3-6 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.

Ο κύριος Στέλιος  Μαντούδης,  Αναπτυξιακός Εργοθεραπευτής,  θα πραγματοποιήσει το εκπαιδευτικό σεμινάριο του Easy Learning 3-6 διάρκειας 20 ωρών.

Read more

Σεμινάριο εκπαίδευσης δομημένου εκπαιδευτικού προγράμματος Happy Learning 0-3

Σεμινάριο εκπαίδευσης δομημένου εκπαιδευτικού προγράμματος Happy Learning 0-3

Εκπαιδευτείτε στο δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Happy Learning και αποκτήστε ένα επιπλέον επαγγελματικό εφόδιο.

Το επόμενο σεμινάριο εκπαίδευσης στο δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Happy Learning 0-3 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου. Ο κύριος Στέλιος  Μαντούδης,  Αναπτυξιακός Εργοθεραπευτής,  θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό σεμινάριο του Happy Learning διάρκειας 20 ωρών.

Read more

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Θεραπεία Αναπτυξιακών Διαταραχών ΘΑΔ

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Θεραπεία Αναπτυξιακών Διαταραχών ΘΑΔ

Απέκτησε εξειδίκευση με επαγγελματική προοπτική

Το επόμενο σεμινάριο εκπαίδευσης της Θεραπείας Αναπτυξιακών Διαταραχών ΘΑΔ υπό την αιγίδα της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Αναπτυξιακής Υγείας Παιδιών – Εφήβων, θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου ημέρες Σάββατο και Κυριακή.

Read more