Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ‘’Ανιχνευτικό Αναπτυξιακό Check up’’ 3 έως 5.5 ετών από τον ειδικό

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Μandou, διοργανώνει το εκπαιδευτικό σεμινάριο ‘’ Ανιχνευτικό Αναπτυξιακό check up’’  από τον ειδικό

Το ‘’Αναπτυξιακό check up’’  από τον ειδικό  είναι το πρώτο Ελληνικό Ανιχνευτικό Αναπτυξιακό Τεστ για παιδιά ηλικίας από 37 έως 64 μηνών.

Διάρκεια σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα έχει διάρκεια 2 ημερών.
6 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 6 ώρες πρακτικής άσκησης, η πρακτική άσκσηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και τμηματικά.
Η  συναντήση για την θεωρητική εκπαίδευση,  θα πραγματοποιηθούν  ημέρα Κυριακή στην Αθήνα.
Η πρακτική εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί πρωινή, καθημερινή ημέρα έπειτα από συνεννόηση με τους εκπαιδευόμενους.

Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό σεμινάριο

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι και επισκέπτες  υγειας και πρόνοιας.

Αριθμός συμμετεχόντων

Ο αριθμός συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος  και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κόστος εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Το κόστους του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 220 ευρώ + ΦΠΑ
Εγγραφές έως  4/9/2017 έκπτωση 170 ευρώ + ΦΠΑ
Με την αποπληρωμή εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη + ΦΠΑ
Δίνεται η δυνατότητα η αποπληρωμή του ποσού να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας

Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά στο info@atest.gr  

Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 100 ευρώ σε έναν από τους παρακάτω :

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής και το πλήρες υλικό του εκπαιδευτικού προγράμματος, με όλα τα  έντυπα και τα εργαλεία του Ανιχνευτικού τεστ (αναφέρονται αναλυτικά  παρακάτω).

Τι είναι το αναπτυξιακό Check up

Το αναπτυξιακό Check up , είναι ένα Ανιχνευτικό τεστ  που χορηγείται ατομικά σε παιδιά, για να εντοπίσει την επίδοση τους σε συγκεκριμένους τομείς της ανάπτυξης και να καθοδηγήσει εάν είναι απαραίτητο σε εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης. Το Αναπτυξιακό Check up, διάρκειας περίπου 15 – 20 λεπτά χωρίς διακοπή, αφορά την αξιολόγηση όλων των τομέων ανάπτυξης του παιδιού, από 37 έως 64 μηνών.

Δομή και χαρακτηριστικά του τεστ

Το Αναπτυξιακό check up, εξετάζει τα παιδιά σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης σε ηλικιακές ομάδες.  Κάθε ηλικιακή ομάδα χωρίζεται σε τρίμηνα.

Το Ανιχνευτικό Αναπτυξιακό check up,  αποτελείται από έξι βασικούς τομείς αξιολόγησης, την αυτοεξυπηρέτηση, την λεπτή κινητικότητα, την αδρή κινητικότητα, τις γνωστικές ικανότητες, την εκφραστική ικανότητα και τον κοινωνικό-συναισθηματικό τομέα.

Επίσης,  περιλαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο που αφορά την συγκέντρωση προσοχής και υπερκινητικότητα-παρορμητικότητα, το οποίο συμπληρώνεται είτε από την παιδαγωγό του σχολείου είτε από τους γονείς.

Τέλος, περιλαμβάνει ένα αναλυτικό ιστορικό καθώς και ένα αισθητηριακό ιστορικό , τα οποία μπορούν να χρησιμoποιηθούν συμπληρωματικά εάν κρίνεται απαραίτητο ώστε να να δώσουν ένα ολοκληρωμένο προφιλ.

Τα αποτελέσματα του Ανιχνευτικού Aναπτυξιακού Check up plus  

Τα αποτελέσματα του Ανιχνευτικού Αναπτυξιακού Check up, δίνονται στους γονείς σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή, πρώτα γίνεται η χορήγηση του ανιχνευτικού τεστ και έπειτα αναλύονται τα αποτελέσματα.  Τα αποτελέσματα θα επιτρέψουν στον συντονιστή να φτάσει σε ένα από τα παρακάτω συμπεράσματα για το παιδί:

  • Η ανάπτυξη του παιδιού παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με αυτή των παιδιών της ίδιας χρονολογικής ηλικίας και συνίσταται περαιτέρω αξιολόγηση. (Κωδικοποίηση στο εγχειρίδιο εξεταστή «Πιθανές Δυσκολίες»).
  • Το παιδί παρουσιάζει φυσιολογική ανάπτυξη και δεν διαφαίνονται σοβαρές δυσκολίες. (Κωδικοποίηση στο εγχειρίδιο του εξεταστή «Μη ύπαρξη Δυσκολιών»).
  • Η ανάπτυξη του παιδιού παρουσιάζει καλύτερη εξέλιξη σε σύγκριση με αυτή των παιδιών της ίδιας χρονολογικής ηλικίας και συνίσταται περαιτέρω αξιολόγηση. (Κωδικοποίηση στο εγχειρίδιο εξεταστή «Εξελιγμένο Δυναμικό»).

Αποτελέσματα και εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης

Τα αποτελέσματα του Αναπτυξιακού check up, δίνει την δυνατότητα στους ειδικούς θεραπευτές, να αναλύσουν τις επίδοση του παιδιού σε κάθε τομέα και να  δημιουργήσουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Χορήγηση Αναπτυξιακού check up plus

Η χορήγηση του ανιχνευτικού  τεστ μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ από τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του ‘’Αναπτυξιακού check up’’, αφού πρώτα έχει παρακολουθήσει με επιτυχία την θεωρητική εκπαίδευση και έχει ολοκληρώσει την πρακτική του άσκηση.

Βαθμολόγηση και Αποτελέσματα

Τα έντυπα καταγραφής του ανιχνευτικού αυτό τεστ αποτυπώνονται σε ναι/οχι,  έχουν σχεδιαστεί  με τέτοιο τρόπο, προκειμένου να περιορίζουν τα λάθη βαθμολόγησης του εξεταστή, επομένως η εσωτερική αξιοπιστία διασφαλίζεται κατά το μέγιστο δυνατό. Το εγχειρίδιο του εξεταστή για κάθε τομέα αξιολόγησης παρέχει αντικειμενικές διαδικασίες βαθμολόγησης για κάθε κλίμακα.

Η έντυπη καταγραφή, μεταφέρεται στην ειδικά σχεδιασμένη ηλεκτρονική εφαρμογή και τα αποτελέσματα εμφανίζονται αυτόματα σε εκτυπώσιμη μορφή. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Υλικό του Αναπτυξιακού check up  

Το ολοκληρωμένο βαλιτσάκι του τεστ περιλαμβάνει:

  • Το αναλυτικό βιβλίο του εξεταστή manual ,
  • Το βιβλία ερεθισμάτων (το βιβλίο της εξέτασης)
  • Τα 7 έντυπα ερωτηματολόγια κάθε ηλικιακής ομάδας
  • Τα επιπρόσθετα ερωτηματολόγια ιστορικού και αισθητηριακού ιστορικού
  • Όλα τα απαραίτητα υλικά και παιχνίδια για όλες τις δοκιμασίες