Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ‘’Αναπτυξιακό Check up plus’’

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Μandou, διοργανώνει το εκπαιδευτικό σεμινάριο ‘’Αναπτυξιακό check up plus’’

Το ‘’Αναπτυξιακό check up plus’’  το πρώτο Ελληνικό Αναπτυξιακό Τεστ για παιδιά ηλικίας από 16 έως 64 μηνών.

Διάρκεια σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα έχει διάρκεια 100 ωρών.
80 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 20 ώρες πρακτικής άσκησης.
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν  ημέρες Σάββατο και Κυριακή στην Αθήνα.

Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό σεμινάριο

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά παιδίατροι, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, ειδικοί  θεραπευτές με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, που ασχολούνται με τον τομέα της διάγνωσης, με κλινική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών.

 Αριθμός συμμετεχόντων

Ο αριθμός συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος  και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η επιλογή θα γίνει με βάση την αξιολόγηση των βιογραφικών, κυρίως την κλινική εμπειρία.

Κόστος εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Το κόστους του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των  1100 ευρώ + ΦΠΑ, με προεγγραφές.
Εγγραφές έως 1/9 με έκπτωση 950 + ΦΠΑ
Με την αποπληρωμή εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη.
Δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής του ποσού με την πιστωτική κάρτα.

Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά στο info@atest.gr

Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 100 ευρώ σε έναν από τους παρακάτω :

Συνεργαζόμενη τράπεζα: Alpha Bank
Αριθμός Λογαριασμού: 152 00 2002 002060
IBAN: GR 21 0140 1520 1520 0200 2002 060

Το ποσό μπορεί να δοθεί σε 3 ισόποσες άτοκες δόσεις των 150 ευρώ

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής και το πλήρες υλικό του εκπαιδευτικού προγράμματος, με όλα τα  έντυπα και τα εργαλεία του διαγνωστικού τεστ

Τι είναι το αναπτυξιακό Check up plus

Το αναπτυξιακό Check up plus, είναι ένα διαγνωστικό τεστ  χορηγείται ατομικά σε παιδιά, για να εντοπίσει την επίδοση τους σε συγκεκριμένους τομείς της ανάπτυξης και να καθοδηγήσει εάν είναι απαραίτητο σε εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης. Το Αναπτυξιακό Check up plus, διάρκειας περίπου 20 – 30 λεπτά χωρίς διακοπή, αφορά την αξιολόγηση όλων των τομέων ανάπτυξης του παιδιού, από 3 έως 64 μηνών. Η κοινωνική/συναισθηματική συμπεριφορά του παιδιού κατά τη διάρκεια χορήγησης του Αναπτυξιακoύ Check-Up plus, καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκτέλεσης των δραστηριοτήτων, αξιολογούνται και συντελούν στην τελική  βαθμολόγηση και αποτέλεσμα.

Δομή και χαρακτηριστικά του τεστ

Το Αναπτυξιακό check up plus, εξετάζει τα παιδιά σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης σε ηλικιακές ομάδες.  Κάθε ηλικιακή ομάδα χωρίζεται σε τρίμηνα.

Το τεστ Αναπτυξιακό check up plus,  αποτελείται από έξι βασικούς τομείς αξιολόγησης, την αυτοεξυπηρέτηση, την λεπτή κινητικότητα, την αδρή κινητικότητα, τις γνωστικές ικανότητες, την εκφραστική ικανότητα και τον κοινωνικό-συναισθηματικό τομέα.

Κάθε τομέας περιλαμβάνει ποιοτικά χαρακτηριστικά, που μας δίνουν πληροφορίες για τον τρόπο που το παιδί ανταποκρίθηκε στις δοκιμασίες,

Επίσης,  περιλαμβάνει δυο επιπλέον επιπρόσθετες κλίμακες που αφορούν την αυτορρύθμιση των συναισθημάτων και την Συγκέντρωση προσοχής και υπερκινητικότητας-παρορμητικότητα.

Τέλος, περιλαμβάνει ένα πλήρες ιστορικό μαζί με ένα αισθητηριακό ιστορικό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταγράψουμε αναλυτικότερα όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για το προφίλ του παιδιού.

Τα αποτελέσματα του  Aναπτυξιακού Check up plus  

Τα αποτελέσματα του Αναπτυξιακού Check up plus, δίνονται στους γονείς σε δεύτερο χρόνο. Τα αποτελέσματα θα επιτρέψουν στον συντονιστή να φτάσει σε ένα από τα παρακάτω συμπεράσματα για το παιδί:

  • Η ανάπτυξη του παιδιού παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με αυτή των παιδιών της ίδιας χρονολογικής ηλικίας και συνίσταται περαιτέρω αξιολόγηση. (Κωδικοποίηση στο εγχειρίδιο εξεταστή «Πιθανές Δυσκολίες»).
  • Το παιδί παρουσιάζει φυσιολογική ανάπτυξη και δεν διαφαίνονται σοβαρές δυσκολίες. (Κωδικοποίηση στο εγχειρίδιο του εξεταστή «Μη ύπαρξη Δυσκολιών»).
  • Η ανάπτυξη του παιδιού παρουσιάζει καλύτερη εξέλιξη σε σύγκριση με αυτή των παιδιών της ίδιας χρονολογικής ηλικίας και συνίσταται περαιτέρω αξιολόγηση. (Κωδικοποίηση στο εγχειρίδιο εξεταστή «Εξελιγμένο Δυναμικό»).

Αποτελέσματα και εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης

Τα αποτελέσματα του Αναπτυξιακού check up plus , δίνει την δυνατότητα στους ειδικούς θεραπευτές, να αναλύσουν τις επίδοση του παιδιού σε κάθε τομέα και με την βοήθεια των ποιοτικών στοιχείων να δημιουργήσουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Χορήγηση Αναπτυξιακού check up plus

Η χορήγηση του τεστ μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ από τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του ‘’Αναπτυξιακού check up plus’’ , αφού πρώτα έχει παρακολουθήσει με επιτυχία την θεωρητική εκπαίδευση και έχει ολοκληρώσει την πρακτική του άσκηση.

Βαθμολόγηση και Αποτελέσματα

Τα έντυπα καταγραφής του διαγνωστικό αυτό τεστ, έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να περιορίζουν τα λάθη βαθμολόγησης του εξεταστή, επομένως η εσωτερική αξιοπιστία διασφαλίζεται κατά το μέγιστο δυνατό. Το εγχειρίδιο του εξεταστή για κάθε τομέα αξιολόγησης παρέχει αντικειμενικές διαδικασίες βαθμολόγησης για κάθε κλίμακα και υποκλίμακα.

Η έντυπη καταγραφή, μεταφέρεται στην ειδικά σχεδιασμένη ηλεκτρονική εφαρμογή και τα αποτελέσματα εμφανίζονται αυτόματα σε εκτυπώσιμη μορφή. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Υλικό του Αναπτυξιακού check up plus

Το ολοκληρωμένο βαλιτσάκι του τεστ περιλαμβάνει:

  • Το αναλυτικό βιβλίο του εξεταστή manual
  • Τα δυο βιβλία ερεθισμάτων (το βιβλίο της εξέτασης)
  • Τα 12 έντυπα ερωτηματολόγια κάθε ηλικιακής ομάδας
  • Τα επιπρόσθετα ερωτηματολόγια ιστορικού και αισθητηριακού ιστορικού
  • Όλα τα απαραίτητα υλικά και παιχνίδια για όλες τις δοκιμασίες