Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Θεραπευτικές Τεχνικές Χαλάρωσης”

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Μandou, διοργανώνει το εκπαιδευτικό σεμινάριο ‘θεραπευτικές Τεχνικές χαλάρωσης’’

Η Εκπαίδευση αφορά θεραπετικές τεχνικές χαλάρωσης για παιδιά και εφήβους

Διάρκεια σεμιναρίου

Ωρα  10:00 έως 15:00

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί ημέρα Κυριακή στην Αθήνα.

Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό σεμινάριο

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι πτυχιούχοι με τίτλο σπουδών σε επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας

Αριθμός συμμετεχόντων

Ο αριθμός συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος  και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κόστος εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Το κόστους του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των  80 ευρώ +ΦΠΑ
Με εγραφές έως 1/9/2017,έκπτωση 60 +ΦΠΑ
Με την αποπληρωμή εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη.
Δίνεται  η δυνατότητα αποπληρωμής του ποσού με την πιστωτική κάρτα.

Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά στο info@atest.gr

Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 30 ευρώ σε έναν από τους παρακάτω :

Συνεργαζόμενη τράπεζα: Alpha Bank
Αριθμός Λογαριασμού: 152 00 2002 002060
IBAN: GR 21 0140 1520 1520 0200 2002 060

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής και το βιβλίο του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 

Τι είναι ‘’θεραπευτικές Τεχνικές Χαλάρωσης’’

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, θα δώσει στους εκπαιδευόμενους όλες τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται για να  ασχοληθούν με παιδιά και εφήβους με:

 • Συναισθηματικές δυσκολίες, αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, απόσυρση
 • Δεπ-υ και συνοδές διαταραχές, προβλήματα προσοχής, επιθετικη συμπεριφορά, κοινωνικά προβλήματα
 • Προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης σε εφήβους
 • Διαταραχές λόγου, όπως τραυλισμός, ταχυλαλία, δυσαρθρία, διαταραχή φώνησης
 • Χρόνια νοσήματα, όπως λευχαιμία, χρόνια κεφαλαλγία

Πρόκειται για ένα επίκαιρο σεμινάριο το οποίο αφορά ένα ακόμα θεραπευτικό μέσω στο σχεδιασμό προγραμμάτων αποκατάστασης και απευθύνεται σε κάθε θεραπευτή. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι οι ασκήσεις χαλάρωσης δημιουργούν θετικά συναισθήματα και συντελούν :

 • Στην διαμόρφωση μακριχρόνιων διαπροσωπικών σχέσεων
 • Στην καλύτερη λήψη αποφάσεων
 • Επίλυση καθημερινών προβλημάτων
 • Ενισχύουν την ψυχική και συναισθηματική υγεία του ατόμου

 

Δομή και χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού προγράμματος

 • Στο πρώτο μέρος θα γίνει ανασκόπηση στο θεωρητικό πλαίσιο των συναισθημάτων και πως επηρεάζουν το παιδί και τον έφηβο
 • Θα ακολουθήσουν πρακτικές τεχνικές χαλάρωσης σε παιδιά με αισθητηριακές και αναπτυξιακές διαταραχές . Με όλα τα απαραίτητα μέσα και εργαλεια
 • Πρακτικές τεχνικές χαλάρωσης και αναπνοής στο πλαίσιο της λογοθεραπείας
 • Πρακτικές τεχνικές χαλάρωσης σε παιδιά και εφηβους με συναισθηματικές και συμπεριφοριστικές διαταραχές.

 

 

Στόχος

Στόχος του Σεμιναρίου είναι, με την λήξη του, ο κάθε θεραπευτής να έχει:

 • Κατανοήσει τον τρόπο αλλά και τους περιορισμούς στην εφαρμογή των τεχνικών χαλάρωσης
 • Να εφοδιαστεί με ένα νέο εργαλείο, ανεξάρτητα από την ειδικότητα του
 • Να πάρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να εφαρμοσει ανά περιπτωση τις ασκήσεις χαλάρωσης, στο εκάστοτε θερπαυτικό πρόγραμμα