Α’ΤΕΣΤ Σχολική Ετοιμότητα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ‘’A’ΤΕΣΤ Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας’’

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Μandou, διοργανώνει το εκπαιδευτικό σεμινάριο ‘’A’ΤΕΣΤ Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας’’

Το ‘’A’ΤΕΣΤ Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας’’ είναι το Πρώτο Ελληνικό Σταθμισμένο Ανιχνευτικό Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας για παιδιά του νηπιαγωγείου.

Διάρκεια σεμιναρίου
Το σεμινάριο έχει διάρκεια 6 ώρες
Πραγματοποιείται ημέρα Σάββατο ή Κυριακή στην Αθήνα

Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό σεμινάριο
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδίατροι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι

Αριθμός συμμετεχόντων
Ο αριθμός συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κόστος εκπαιδευτικού σεμιναρίου
Το κόστους του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 250 ευρώ + ΦΠΑ
Με την αποπληρωμή εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη + ΦΠΑ
Δίνεται η δυνατότητα η αποπληρωμή του ποσού να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας

Για την εγγραφή σας, δηλώστε συμμετοχής ηλεκτρονικά στο info@atest.gr

Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 100 ευρώ σε έναν από τους παρακάτω :
Συνεργαζόμενη τράπεζα: Alpha Bank
Αριθμός Λογαριασμού: 152 00 2002 002060
IBAN: GR 21 0140 1520 1520 0200 2002 060

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής και το πλήρες υλικό του εκπαιδευτικού προγράμματος

Τι είναι το ‘’A’ΤΕΣΤ Ανιχνευτική δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας’’
Η Σχολικής Ετοιμότητα Α’ ΤΕΣΤ είναι ένα ανιχνευτικό τεστ που ελέγχει τη Σχολική Ετοιμότητα, την υπερκινητικότητα διάσπαση προσοχής την συμπεριφορά κατά την εξέταση.
Η διάρκεια εφαρμογής του είναι περίπου 10-15 λεπτά, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να γίνεται γρήγορα και σε πολλά παιδιά.
Είναι εύχρηστη δοκιμασία και μπορεί να τη μάθει κανείς μετά από σύντομη εκπαίδευση.

Δομή και χαρακτηριστικά του τεστ
Οι δοκιμασίες του Α τεστ ελέγχει 4 πρακτικές και 4 λεκτικές ικανότητες Παράλληλα, διαθέτει 2 συμπληρωματικές κλίμακες που ελέγχουν την υπερκινητικότητα και το επίπεδο προσοχής του παιδιού. Η ευαισθησία και η εξειδίκευση της δοκιμασίας Α’ ΤΕΣΤ είναι υψηλή. Αυτό σημαίνει ότι δεν δίνει ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Έτσι δεν ανησυχεί χωρίς λόγο τους γονείς, ούτε χάνει παιδιά που είναι ανέτοιμα για να αρχίσουν το σχολείο.

Τα αποτελέσματα του Α’ τεστ
Η βαθμολόγηση όλων των επιμέρους κλιμάκων του Α’ ΤΕΣΤ γίνεται ασφαλώς από τον παιδίατρο ή τον ειδικό που την κάνει, η εξαγωγή όμως των αποτελεσμάτων γίνεται αυτόματα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, γεγονός που ελαχιστοποιεί το υποκειμενικό στοιχείο του εξεταστή και εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα της δοκιμασίας.
Μετά την χορήγηση του τεστ, το παιδί παραλαμβάνει μια ηλεκτρονική Έκθεση Αποτελεσμάτων
Εάν ένα παιδί περάσει επιτυχώς το Α΄ ΤΕΣΤ σημαίνει ότι διαθέτει τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την ομαλή φοίτηση στο σχολείο. Εάν δεν το περάσει, τότε οφείλει να παραπεμφθεί για λεπτομερή έλεγχο και παρέμβαση.

Χορήγηση Α’ τεστ
Η χορήγηση του ανιχνευτικού τεστ μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ από τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του ‘Α ΤΕΣΤ αφού πρώτα έχει παρακολουθήσει με επιτυχία το εκπαιδευτικό σεμινάριο

Υλικό του Α ‘ τεστ
•Το τεστ περιλαμβάνει τα έντυπα του ερωτηματολογίου
•Το εγχειρίδιο της εξέτασης
•Το βιβλία των ερεθισμάτων για τον έλεγχο της οπτικής αντίληψης
•Το έντυπο για την Δεπ-υ –υπερκινητικότητα
•Κάρτες ακολουθιών
•Προσωπικούς κωδικούς
•Εγχειρίδιο προώθησης
•Έντυπο προωθητικό υλικό (φυλλάδια, αφίσα )
•Δισέλιδο ενημερωτικό έντυπο