Τι περιλαμβάνει η εξειδίκευση στην Θεραπεία Αναπτυξιακών Διαταραχών (ΘΑΔ):

• Τη συνολική αξιολόγηση και εκτίμηση, της ανάπτυξης του παιδιού κατά τη διάρκεια της πιο σημαντικής περιόδου της ζωής του – από τη γέννηση του μέχρι τα 6 του χρόνια.
• το σχεδιασμό του μαθησιακού περιβάλλοντος και των δραστηριοτήτων που προωθούν την απόκτηση δεξιοτήτων του παιδιού σε διάφορους τομείς ανάπτυξης.
• Την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης που σχετίζονται με την ενίσχυση της ανάπτυξης των δεξιοτήτων που επιτρέπει στο παιδί να φθάσει στο μέγιστο λειτουργικό του επίπεδο.
• Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης της Οικογένεια και υποστήριξης για να βοηθήσει την οικογένεια του παιδιού να κατανοήσει τη φύση των ειδικών αναγκών του παιδιού που σχετίζονται με θεραπευτικές υπηρεσίες και την ενίσχυση της ανάπτυξης του παιδιού δίνοντάς του τη δυνατότητα να επιτύχει τα μέγιστα λειτουργικά επίπεδα ανάπτυξης.

Τομείς ανάπτυξης

 • Γνωστικός τομέας (διακρίνεται σε 7 πεδία)
 • Γλωσσικός τομέας (διακρίνεται σε 7 πεδία)
 • Τομέας Αδρής κίνησης (διακρίνεται σε 2 ενότητες και τα αντίστοιχα πεδία)
 • Τομέας Λεπτής κίνησης (διακρίνεται σε 2 ενότητες και τα αντίστοιχα πεδία)
 • Κοινωνικο-συναισθηματικός τομέας (διακρίνεται σε 5 πεδία)
 • Αυτοεξυπηρέτηση (διακρίνεται σε 7 πεδία)
 • Ρυθμιστικός τομέας

Η Θεραπεία Αναπτυξιακών Διαταραχών (ΘΑΔ)

 • Καλύπτει την ηλικία από 0 – 6 ετών
 • Παρέχεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή
 • Διαρθρώνεται ανάλογα με τα τρίμηνα ανάπτυξης και με τους τομείς της ανάπτυξης
 • Περιέχει οδηγίες θεραπευτή για τον κάθε τομέα της ανάπτυξης
 • Συνοδεύεται από το υλικό αξιολόγησης

Η εκπαίδευση στην αναπτυξιακή θεραπεία περιλαμβάνει:

 • Την εκπαίδευση στο εργαλείο που διαρκεί 5 Σαββατοκύριακα
 • Την βαλίτσα που συνοδεύει τις φόρμες αξιολόγησης
 • Τον οδηγό του εξεταστή για κάθε τομέα της ανάπτυξης