Αποδοτική μελέτη (για μαθητές γυμνασίου και λυκείου)

Το παρακάτω τεστ απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διαβάστε προσεκτικά κάθε ερώτηση και απαντήστε με Ν (Ναι) Ο (Όχι) και ΜΦ (Μερικές Φορές). Στο τέλος μετρήστε πόσες απαντήσεις σημειώσατε με Ν. Οι ερωτήσεις αξιολογούν τα αδύνατα και δυνατά χαρακτηριστικά του μαθητή, όσο αφορά το διάβασμα.

 

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία:

You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a text.
,
You must specify a date.
You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify an email address.
You must fill out this field.