Ανιχνευτικό Ερωτηματολόγιο Ρυθμιστικής και Αισθητηριακής Ανάπτυξης 8-16 μηνών

banner2

Όπως γνωρίζετε, σαν γονέας, το κάθε βρέφος είναι διαφορετικό και ακολουθεί το δικό του ρυθμό ανάπτυξης δημιουργώντας έτσι  την μοναδική προσωπικότητα του.

Παρακαλώ επιλέξτε την βαθμολογία για κάθε ερώτηση του πίνακα που πιστεύετε ότι περιγράφει τη συμπεριφορά του μωρού σας τον τελευταίο μήνα. Οι απαντήσεις θα πρέπει να προκύπτουν αυθόρμητα, σύμφωνα με την εικόνα του μωρού σας.

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία:

You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a number.