Είσαι αποφασιστικός τύπος;

Είσαι αποφασιστικός τύπος;

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία:

You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify an email address.