Τι είναι η Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή;

Ο όρος Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή γνωστός και ως ΔΑΔ, σήμερα ονομάζεται και αυτιστικό φάσμα, αποτελείται από σοβαρές δυσκολίες στην ανάπτυξη του παιδιού, στις κοινωνικές δεξιότητες και στην επικοινωνία. Ένα παιδί με ΔΑΔ αντιμετωπίζει δυσκολίες στη σκέψη, τη φαντασία, στην κοινωνική

Πως η Εργοθεραπεία βοηθάει τα παιδιά με Αυτισμό

Τα τελευταία χρόνια ο αυτισμός παρουσιάζει μια επιδημιολογική έκρηξη. 1 στα 120 φυσιολογικά παιδιά που θα γεννηθούν μπορεί να ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα. Είναι γνωστό ότι οι διαταραχές αυτιστικού φάσματος αλλά και του αυτισμού εκδηλώνονται από τους πρώτους μήνες της

Τι είναι η Υπερκινητικότητα-ΔΕΠΥ;

Η Διαταραχή Ελαττωματικής Προσοχής – Υπερκινητικόητας (ΔΕΠ-Υ),είναι από τις συχνότερες διαταραχές παγκοσμίως και αποτελεί την συχνότερη διάγνωση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Χαρακτηρίζεται από αυξημένα – μη αναμενόμενα από το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού – επίπεδα Απροσεξίας, Υπερκινητικότητας / Παρομητικότητας, που

Τεστ Ερωτηματολόγια

Παρακάτω θα βρείτε τα τελευταία τεστ και ερωτηματολόγια για να ελέγξετε οι ίδιοι τα αναπτυξιακά στάδια του παιδιού σας.

Τεστ για τα αναπτυξιακά στάδια του παιδιού σας Τεστ παιδιάτρων για τα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών