Ποιά είναι η βασική αρχή του Happy Learning;

Βασική αρχή του HappyLearning είναι να ενισχύσει τα 7 είδη συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως αρχίζουν να αναδύονται και μέσα από τα στάδια της ανάπτυξης. Στο Happy Learning γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη διαφορετικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε κάθε παιδί είναι πολύ βασικό για να πετύχουν μία ισορροπημένη ανάπτυξη.

Για αυτό το συγκεντρώσαμε μια σειρά από παιχνίδια και δραστηριότητες που ενισχύουν την πολλαπλή νοημοσύνη:

ενδοπροσωπική νοημοσύνη, η οποία σχετίζεται με την επικοινωνία του βρέφους με το περιβάλλον του.

η κινητική και σωματική νοημοσύνη, όπου το παιδί αναγνωρίζει τα μέρη του σώματος του, συντονίζει τις κινήσεις και στη συνέχεια προσπαθεί να δράσει ανεξάρτητα και κατά βούληση.

χωρική νοημοσύνη, αρχίζει να αντιλαμβάνεται τα σχήματα, τα μεγέθη, να κάνει συνδυασμούς, να τα κατηγοριοποιεί και να τα ταξινομεί.  Με το τέλος του πρώτου έτους αρχίζει να έχει σαφή διαφοροποίηση στην μουσική, το ρυθμό, συμμετέχει, διασκεδάζει και επικοινωνεί μέσα από ήχους και μελωδίες.

γλωσσική νοημοσύνη, αρχίζει να εξελίσσετε με τις γκριμάτσες, τις χειρονομίες, τη μίμηση και σιγά σιγά αρχίζει και εκφράζει τα πρώτα φωνήματα, συλλαβές, λέξεις μέχρι που φτάνει να επικοινωνήσει με τον λόγο και την ομιλία.

Λογικομαθηματική νοημοσύνη. Το παιδί αντιλαμβάνεται τα αντικείμενα και ως έννοιες, αρχίζει να δημιουργείτε ο συλλογισμός, ο συσχετισμός και τέλος αναδύεται  η κριτική ικανότητα και η λογικομαθηματική σκέψη.

Διαπροσωπική νοημοσύνη. Είναι η ικανότητα του παιδιού να συναναστρέφεται με άλλα παιδιά, να δημιουργεί σχέσεις, να σέβεται κανόνες και να αναγνωρίζει τα συναισθήματα των άλλων.

Φυσιογνωμική νοημοσύνη. Είναι η ικανότητα του παιδιού να μπορεί να αντιλαμβάνεται τη διαφορετικότητα των χαρακτήρων, να δημιουργεί συμπάθειες και να επιλέγει βάσει αυτών.

 Τα παιχνίδια και οι δραστηριότητες που επιλέγονται στο πρόγραμμα του HappyLearning ενισχύουν την πολλαπλή νοημοσύνη όπως περιγράφηκε από τον Gardener.Η μεθοδολογία και ο τρόπος που εφαρμόζει ο εξειδικευμένος εκπαιδευτής του HappyLearning, βοηθάει να βγάλουν τον καλύτερο τους εαυτό για να τα καταφέρουν να γίνουν πιο δημιουργικά και επιτυχημένα άτομα όταν μεγαλώσουν και κατά συνέπεια πιο ευτυχισμένα.