Γιατί να επιλέξω το Happy Learning για το παιδί μου;

Τα πρώτα τρία χρόνια της ζωής του παιδιού είναι εξαιρετικά σημαντικά για την ανάπτυξη και ωρίμανση του εγκεφάλου. Το HappyLearning εστιάζει στην ανάπτυξη των γνωστικών και νοητικών δεξιοτήτων του παιδιού από τους πρώτους μήνες της ζωής του μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες. Το νήπιο μαζί με τους γονείς ανακαλύπτουν καινούργιους δρόμους επικοινωνίας παιχνιδιού και διασκέδασης ενώ παράλληλα ενισχύουν όλους τους τομείς της ανάπτυξης του. Το HappyLearningείναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για να υποστηρίξει αυτή την ανάπτυξη. Με παραπάνω από 20 χρόνια εμπειρία στον χώρο της ανάπτυξης του παιδιού έχουμε σχεδιάσει σωματικές, γνωστικές και κοινωνικές δραστηριότητες παρέχοντας του τα εφόδια που χρειάζεται για τη μελλοντική του εξέλιξη.