Τι είναι η Θεραπεία Αναπτυξιακών Διαταραχών (ΘΑΔ);

Η Θεραπεία Αναπτυξιακών Διαταραχών (ΘΑΔ) είναι μια επιστημονική μέθοδος που περιλαμβάνει τη συνολική αξιολόγηση και εκτίμηση της ανάπτυξης του παιδιού κατά τη διάρκεια της πιο σημαντικής περιόδου της ζωής του – από τη γέννηση του μέχρι τα 6 του χρόνια – σε σχέση με τα αναπτυξιακά ορόσημα.

Η Θεραπεία Αναπτυξιακών Διαταραχών (ΘΑΔ) δεν εξετάζει έναν συγκεκριμένο τομέα ανάπτυξης αλλά αντιθέτως αξιολογεί ΣΦΑΙΡΙΚΑ όλες τις δεξιότητες ενός παιδιού (π.χ., γνωστικές δεξιότητες, γλώσσα και επικοινωνία, κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες και συμπεριφορά, αδρή και λεπτή κινητικότητα και δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης). Εντοπίζοντας τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες του παιδιού καταρτίζεται το πρόγραμμα παρέμβασης και οι κατάλληλες δραστηριότητες παιχνιδιού που θα το βοηθήσουν να ξεπεράσει τις προκλήσεις τους, θα βελτιώσει την ποιότητα των αλληλεπιδράσεών του, θα κατακτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες και θα αποκτήσει εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να μαθαίνει.