Τι είναι η Σφαιρική αξιολόγηση (Global Evaluation);

H συνολική γενική αξιολόγηση βάση του μέσου όρου της ηλικίας του παιδιού και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της κατάστασης του παιδιού σε κάθε μία από τις ακόλουθες αναπτυξιακές περιοχές:

• Ρυθμιστική ανάπτυξη
• Γνωστική ανάπτυξη
• Ανάπτυξη της επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας και του λόγου
• Κινητική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της λεπτής και της αδρής κίνησης
• Κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης