Τι κάνει ο Θεραπευτής;

Ο θεραπευτής ενσωματώνει όλες τις σημαντικές εργασίες του εργοθεραπευτή, του λογοθεραπευτή, του φυσιοθεραπευτή και άλλων ειδικών (της εκπαίδευσης ή της ψυχικής υγείας) στην εργασία του με τα παιδιά για τη βελτίωση της λειτουργίας τους και των σχέσεων του στο σπίτι και στο σχολείο.

  • αξιολογεί την σφαιρική ανάπτυξη του παιδιού, προκειμένου να εντοπιστούν οι τομείς της αναπτυξιακής καθυστέρησης που προκύπτουν είτε από τις φυσιολογικούς, νευρολογικούς, ή περιβαλλοντικούς παράγοντες, ή από συνδυασμό παραγόντων
  • σχεδιάζει, υλοποιεί, και τροποποιεί θεραπευτικές παρεμβάσεις για το παιδί και την οικογένεια για να προωθήσει την απόκτηση δεξιοτήτων σε μια ποικιλία αναπτυξιακών περιοχών, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η λειτουργικότητά του και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής στο σπίτι και στο σχολείο
  • συνεργάζεται με την οικογένεια για να εκτιμήσει και να αξιολογήσει τις ατομικές ανάγκες του παιδιού. Διερευνά τους στόχους της για το παιδί, για να καθορίσει σε ποιες περιοχές η οικογένεια χρειάζεται υποστήριξη
  • σχεδιάζει τις δραστηριότητες και τα μαθησιακά περιβάλλοντα που προωθούν την απόκτηση δεξιοτήτων του παιδιού σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης, με βάση την αξιολόγηση που έχει προηγηθεί
  • παρέχει συμβουλές στους γονείς και σε άλλους επαγγελματίες που συνεργάζονται με την οικογένεια για την σφαιρική ανάπτυξη του παιδιού
  • συνεργάζεται με το σχολείο και άλλα θεραπευτές να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα παρέμβασης, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της οικογένειας για το παιδί τους
  • παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στην οικογένεια για να αναπτύξουν στρατηγικές που θα μεγιστοποιήσουν την ανάπτυξη του παιδιού τους