Σεμινάριο Εκπαίδευσης στο Α’ΤΕΣΤ

Το επόμενο σεμινάριο εκπαίδευσης στο Α’ Τεστ θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου

Ο κύριος Στέλιος  Μαντούδης,  Αναπτυξιακός Εργοθεραπευτής,  θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό σεμινάριο του Α’ΤΕΣΤ διάρκειας 5 ωρών.

Ποιοί μπορούν να συμμετάσχουν
Το σεμινάριο απευθύνεται σε  Παιδίατρους, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ψυχολόγους και Ειδικούς Παιδαγωγούς. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η  κατοχή τίτλων σπουδών Ανώτερων και Ανώτατων Ελληνικών Πανεπιστημίων ή Σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Ελληνικό κράτος.

Επάρκεια παρακολούθησης
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο συνεργάτης παίρνει βεβαίωση παρακολούθησης και επάρκεια για τη χορήγηση του Α΄ Τεστ, η οποία είναι αυστηρά προσωπική. Μετά την εκπαίδευση παραχωρείται στον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη όλο το υλικό και η τεχνογνωσία που απαιτείται για τη σωστή χορήγηση και βαθμολόγηση του Α’ ΤΕΣΤ.

Το κόστος
Το κόστος συμμετοχής του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 250 ευρώ

-Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο και τον τόπο διεξαγωγής του θα λάβετε από την Γραμματεία του Α’ τεστ στο τηλ. 210-7601651 10:00 π.μ.-14:00 μ.μ και για να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνήστε στο email info@atest.gr

Ή μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας:

[contact_bank form_id=1]