Αποδοτική μελέτη (για μαθητές γυμνασίου και λυκείου)

Το παρακάτω τεστ απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διαβάστε προσεκτικά κάθε ερώτηση και απαντήστε με Ν (Ναι) Ο (Όχι) και ΜΦ (Μερικές Φορές). Στο τέλος μετρήστε πόσες απαντήσεις σημειώσατε με Ν. Οι ερωτήσεις αξιολογούν τα αδύνατα και δυνατά χαρακτηριστικά του μαθητή, όσο αφορά το διάβασμα.