Αναπτυξιακό Check-Up για γονείς

HEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ CHECK UP (1)

 

Επιλέξτε την ηλικία του παιδιού σας κάνοντας στρογγυλοποίηση προς τα κάτω (π.χ. για παιδί 3 μηνών και 20 ημερών, επιλέξτε 3 μηνών ). Για τα παιδιά με προωρότητα αφαιρέστε τους μήνες προωρότητας.

3 μηνών                                                                                                13 μηνών                                                                                               25 μηνών

4 μηνών                                                                                                14 μηνών                                                                                               26 μηνών

5 μηνών                                                                                                15 μηνών                                                                                               27 μηνών

6 μηνών                                                                                                16 μηνών                                                                                               28 μηνών

7 μηνών                                                                                                17 μηνών                                                                                               29 μηνών

8 μηνών                                                                                                18 μηνών                                                                                               30 μηνών

9 μηνών                                                                                                19 μηνών                                                                                               31 μηνών

10 μηνών                                                                                              20 μηνών                                                                                               32 μηνών

11 μηνών                                                                                              21 μηνών                                                                                               33 μηνών

12 μηνών                                                                                              22 μηνών                                                                                               34 μηνών

                                                                                                                23 μηνών                                                                                              35 μηνών

                                                                                                                24 μηνών                                                                                              36 μηνών