Ανιχνευτικός Έλεγχος Διάσπαση Προσοχής και Υπερκινητικότητας για παιδιά και εφήβους 4-16 ετών

Ανιχνευτικός Έλεγχος Διάσπαση Προσοχής και Υπερκινητικότητας για παιδιά και εφήβους 4-16 ετών

Τι είναι ΔΕΠΥ;
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείτε μία αύξηση των παιδιών που παρουσιάζουν Ελλειμματική Προσοχή και Υπερκινητικότητα. Γίνονται πολλές επιστημονικές μελέτες οι οποίες κατά καιρούς αναφέρονται σε κοινωνικούς παράγοντες, αλλαγές στη δομή της οικογένειας, περιβαντολλογικοί, έκθεση των παιδιών σε ακτινοβολίες και σε ουσίες που διεγείρουν τον εγκέφαλο, βιολογικούς παράγοντες, γονιδιακές μεταλλάξεις και ανατομικές εγκεφαλικές διαφορές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: Παρακαλώ μαρκάρετε κάθε ερώτηση του πίνακα που πιστεύετε οτι περιγράφει την συμπεριφορά του παιδιού το τελευταίο εξάμηνο. Οι απαντήσεις θα πρέπει να προκύπτουν αυθόρμητα, σύμφωνα με την εικόνα του παιδιού.