Αναπτυξιακά Check-up από τον Παιδίατρο

HEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ CHECK UP (1)

 

Επιλέξτε την ηλικία του παιδιού από την λίστα, για να κάνετε το αντίστοιχο τεστ:

0-1 ετών                                                                                             1-2 ετών                                                                                              2-3 ετών

3 μηνών                                                                                                13 μηνών                                                                                               25 μηνών

4 μηνών                                                                                                14 μηνών                                                                                               26 μηνών

5 μηνών                                                                                                15 μηνών                                                                                               27 μηνών

6 μηνών                                                                                                16 μηνών                                                                                               28 μηνών

7 μηνών                                                                                                17 μηνών                                                                                               29 μηνών

8 μηνών                                                                                                18 μηνών                                                                                               30 μηνών

9 μηνών                                                                                                19 μηνών                                                                                               31 μηνών

10 μηνών                                                                                              20 μηνών                                                                                               32 μηνών

11 μηνών                                                                                              21 μηνών                                                                                               33 μηνών

12 μηνών                                                                                              22 μηνών                                                                                               34 μηνών

                                                                                                                23 μηνών                                                                                              35 μηνών

                                                                                                                24 μηνών                                                                                              36 μηνών